HP / Compaq terugroep actie notebook accu’s

HP_Compaq_Logo

Op 14 juni 2016 kondigde HP in samenwerking met verschillende regelgevende overheidsinstanties een wereldwijd vrijwillig veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging aan voor bepaalde notebookbatterijen. De defecte batterijen zijn tussen maart 2013 en augustus 2015 wereldwijd geleverd bij bepaalde HP-, Compaq-, HP ProBook-, HP ENVY-, Compaq Presario- en HP Pavilion-notebooks, en/of verkocht als optie of als reserve, of geleverd als vervanging via onze Ondersteuning. De batterijen kunnen oververhitten en een brand en verbrandingsgevaar opleveren voor klanten.

Omdat deze batterijen brandgevaar opleveren, is het uiterst belangrijk dat klanten controleren welke batterijen defect zijn en het gebruik van de betrokken batterijen onmiddellijk staken. Klanten kunnen de batterij verwijderen en hun notebook blijven gebruiken terwijl deze is aangesloten op een externe stroombron.

De voornaamste zorg van HP is uiteraard de veiligheid van haar klanten. HP maakt proactief melding bij klanten en biedt een gratis vervangende batterij aan voor elke batterij waarvan vaststaat dat deze defect is. Voor klanten die over 10 of meer batterijen beschikken die mogelijk defect zijn, heeft HP een proces ingesteld om te helpen bij het validatie- en bestelproces. Raadpleeg het tabblad Veelgestelde vragen op deze website.

Opmerking: Niet alle batterijen in alle HP-, Compaq-, HP ProBook-, HP ENVY-, Compaq Presario- en HP Pavilion-notebooks zijn defect.

HP vraagt klanten om de volgende actie te ondernemen:

1. Ga naar de HP-website voor batterijterugroeping: www.hp.com/go/batteryprogram2016 om de notebookbatterij te valideren. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

2. Als uit het validatieproces blijkt dat een batterij defect is, dienen klanten het gebruik van de defecte batterij onmiddellijk te staken, deze uit de notebook te verwijderen en een gratis vervangende batterij bestellen via de HP-website voor batterijterugroeping: www.hp.com/go/batteryprogram2016.