handleiding USB Code stick

handleiding voor de beveiligde USB stick met keyboard

open de handleiding in alle talen

De standaard pincode is 1 2 3 4. De PIN-code kan worden gewijzigd zonder bestanden te verwijderen en kan 4-15 cijfers bevatten.

WAARSCHUWING:
Wanneer de onjuiste pincode 10 keer is ingevoerd, worden de inhoud gewist.

De USB-stick ontgrendelen:

 1. Druk kort op de KEY-knop om te beginnen. Het RODE licht zal langzaam knipperen.
 2. Voer de PIN-code binnen 30 seconden in en druk op de KEY-knop om te bevestigen.
 3. Wanneer het RODE lampje knippert wordt de bewerking geannuleerd.
 4. Als de pincode juist is, knippert het GROENE lampje snel en blijft het vervolgens branden om aan te geven dat de USB-stick is ontgrendeld.
 5. Sluit de USB-stick binnen 30 seconden aan op een computer. Wacht u hier langer mee, dan vergrendeld de USB-stick zich weer.

De USB-stick vergrendelen:

 1. Als de USB-stick op een computer is aangesloten, kunt u de USB-stick veilig verwijderen via het ingebouwde besturingssysteem en de USB-stick loskoppelen van de computer.
  Het RODE lampje verschijnt kort om aan te geven dat de USB-stick vergrendeld is.
 2. Als de USB-stick zojuist ontgrendeld is en nog niet is aangesloten, wacht dan 30 seconden OF druk op de KEY-knop om onmiddellijk te vergrendelen.
  Het RODE lampje verschijnt kort om aan te geven dat de USB-stick vergrendeld is.

De pincode wijzigen:

 1. Ontgrendel de USB-stick door de hierboven beschreven procedure te volgen.
 2. Druk op de KEY-knop en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt en laat dan los.
  De RODE en GROENE lampjes knipperen tegelijkertijd langzaam.
 3. Voer de nieuwe PIN-code binnen 30 seconden in en druk vervolgens op de KEY-knop om te bevestigen. De pincode moet tussen 4 en 15 cijfers bevatten.
 4. Als de nieuwe PIN-code ongeldig is, knippert het RODE lampje snel om aan te geven dat de wijziging niet is gelukt en de bewerking zal worden geannuleerd.
 5. Als de nieuwe PIN-code geldig is, begint het GROENE lampje langzaam te knipperen.
 6. Voer de nieuwe PIN-code opnieuw in binnen 30 seconden en druk vervolgens op de KEY-knop om te bevestigen.
 7. Als de ingevoerde pincode overeenkomt met de nieuwe pincode, knippert het GROENE lampje snel om aan te geven dat de wijziging is gelukt.

De USB-stick opnieuw instellen:

WAARSCHUWING:
Door het station opnieuw in te stellen, worden alle bestanden verwijderd die op het station zijn opgeslagen. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden. Na de bewerking wordt de pincode opnieuw ingesteld naar de standaardwaarde (code: 1, 2, 3, 4)

 1. Houd de KEY-knop en de ‘9’ knop gedurende 10 seconden ingedrukt en laat dan los. De RODE en GROENE lampjes knipperen afwisselend snel.
 2. Druk op de KEY-knop om de reset te bevestigen. De GROENE en RODE lampjes stoppen even met knipperen om aan te geven dat de reset geslaagd is.
 3. De volgende keer dat de USB-stick wordt ontgrendeld en op een computer wordt aangesloten, vraagt het besturingssysteem u om de USB-stick te formatteren.
  Ga verder met het volgen van de instructies op het scherm.

Probleemoplossen:

 • De batterij zal vele maanden meegaan wanneer de USB-stick inactief en ongebruikt is.
  Als er geen lampje oplicht wanneer een knop wordt ingedrukt, is de batterij leeg. De batterij kan worden opgeladen door de USB-stick op een computer aan te sluiten.

Veiligheidsinstructies:

 • Product niet zelf demonteren.
 • Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen, met name de batterij.
  Alleen bevoegde servicemonteurs mogen het product openen en de componenten erin vervangen.
 • Dit product is niet waterdicht of waterbestendig. Blootstelling van het product aan regen, vocht of andere vloeistoffen kan het product beschadigen
  en kan letsel voor de gebruiker tot gevolg hebben. Raak het niet aan en gebruik het niet met natte handen.
 • Bewaar het product altijd tussen 0 ° C en 45 ° C. Gebruik buiten dit bereik kan de levensduur van het product verkorten.
 • Het productpakket bevat kleine artikelen en verpakkingen die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen en mogelijk een verstikkingsgevaar of verwurgingsgevaar kunnen vormen.
  Houd het product, de accessoires en de verpakking te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Dit product is geen speelgoed.
 • Als het product op enige wijze is beschadigd, doorboord, gevallen, blootgesteld aan vloeistof, stop het gebruik onmiddellijk als het product oververhit raakt.
 • LET OP: De batterij van dit product kan een risico op brand, ontploffing, elektrische schokken of chemische brandwonden veroorzaken.
 • Werp de batterij weg volgens de lokale regels en wetgeving voor elektrische apparaten en lithium batterijen.